Vand og varme

Vandpumpen

I VVS-rummet i kælderen skal vandpumpen tændes ved ankomst (position 1)

Afbryderen sidder for enden af sikringsskabet – lige t.h. inden for døren.

Slukkes ved afrejse – position 0

kontakt til vandpumpe svensk ødegård

Oliefyret

I VVS-rummet i kælderen tændes for oliefyret. Kontakten sidder lige indenfor døren til selve fyrrummet.

I vinterhalvåret vil fyret være tændt hele tiden og dermed også, når I ankommer. I sommerhalvåret tændes fyret for at varme jeres brugsvand.

afbryder til oliefyr
Oliefyr installeret 2017

Nyt oliefyr installeret april 2017.

Oliefyret står i kælderrummet bag VVS-rummet (ned trappen t.v.)

I vinterperioden skal selve fyret ikke slukkes ved afrejse, ligesom det er tændt, når I ankommer.

Som det første og sidste bedes I af-læse oliemåleren på oliefyret. Oliemålerne registrerer hver liter olie, som bruges. Gældende priser se hjemmesiden.

I bedes beregne jeres samlede olieforbrug og notere det på opslagstavlen i køkkenet og tillige sende det med evalueringen efter endt ophold.

Udnævn derfor straks en varmemester i jeres gruppe!

oliemåler

Varmeprogram

Lige inden for døren i VVS-rummet sidder varmeprogramvælgeren.

I vinterhalvåret kører oliefyret på natsænkning = symbolet “blå måne” hele tiden. Hvis ikke vores tilsynsførende har gjort det,  drejes programvælgeren over på symbolet ”rød sol” for fuld opvarmning.

Når Boafall forlades, drejes programvælgeren igen over på symbolet: ”blå måne”. Dermed falder fremløbstemperaturen til ca 15 ̊.

varmestyring med forklaring

Se også videovejledning på YouTube:

www.youtube.com/playlist?list=PLNd-BhzWdM5l9R20xCY5XI9L_hos3NoVD

Ved afrejse – vand og varme

1

Sluk for vandpumpe.

Er placeret for enden af sikringsskab i VVS rummet. Lige t.h. for døren ind til fyret.

Vandret position 0 = slukket

kontakt til vandpumpe svensk ødegård

2

Varmeanlæggets programvælger sættes på symbolet ’blå måne’

sættes på symbolet ’blå måne’

Dette sikrer en fremløbstemperatur på ca. 15 C i vinterhalvåret ….
Forudsat fyret er tændt!

vejrkompenserings anlæg

3

OLIEFYRET: SLUKKET / TÆNDT

I vinterhalvåret må oliefyret IKKE slukkes.

Radiatorer må ligeledes heller ikke lukkes helt i.

Udenfor frost-perioden slukkes fyret.

Afbryderen sidder lige inden for døren til fyrrummet.

afbryder til oliefyr