PRIVATLIVSPOLITIK

 
 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – OPFYLDELSE AF KONTRAKT


1. GENERELT
1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes svenskoedegaard.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos svenskoedegaard.dk eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.svenskoedegaard.dk
1.3
Svenskoedegaard.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til svensoedegaard.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?
2.1
Når du besøger svenskoedegaard.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af svenskoedegaard.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på svenskoedegaard.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder vores Cookiepolitik anvendelse, når du bruger svenskoedegaard.dk.
2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og svenskoedegaard.dk’s funktion samt evt. at foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre svenskoedegaard.dk samt vise dig relevante tilbud.
2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på svenskoedegaard.dk.
2.2.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om din booking kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved booking på svenskoedegaard.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
2.3
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og din e-mailadresse.
2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af svensoedegaard.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere, der er under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
3.2
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret uden for EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.
3.2.1
Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her
3.2.2
Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her
4.
DINE RETTIGHEDER
4.2
Indsigtsretten
4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@svenskoedegaard.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
4.3
Retten til berigtigelse
4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
4.4
Retten til sletning
4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den. du giver dig ud for at være.
4.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.6
Retten til dataportabilitet
4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.7
Retten til indsigelse
4.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.
4.8
Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.
4.9
Retten til at klage
5.
SLETNING AF PERSONDATA
5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af svenskoedegaard.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i vores Cookiepolitik. De cookies, som vi selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. Du kan også læse, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.
5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med booking du har gennemført på svensoedegaard.dk, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet efter 2 år efter din booking. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig, for at vi kan opfylde lovkrav.
5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
6.
SIKKERHED
6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 7.
KONTAKTOPLYSNINGER
7.1
www.svenskoedegaard.dk ved Mads Kramer er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via svenskoedegaard.dk.
7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:
Svenskoedegaard.dk
Østergade 31, 8870 Langå
Tlf. nr.: 41 17 18 01
E-mail: info@svenskoedegaard.dk.
8.
ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på svensoedegaard.dk.
Hvis du ønsker at klage over Ødegården Boafalls behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 – e-mail: dt@datatilsynet.dk.